Usługi dla osób prywatnych:

Przy sprawach dotyczących życia prywatnego: śledzenie, nadzór, zbieranie dowodów i opracowywanie raportu dowodowego.

Obserwacja codziennych zajęć osób nieletnich, personelu, rodziców, a także poszukiwanie informacji w celu udowodnienia ewentualnych aktów nieżyczliwości ze strony różnych osób. Infiltracja działalności sekt.

Śledztwa w celu sprawdzenia uczciwości przyszłego małżonka, niewierności małżeńskiej. Sprawy związane z prawem do opieki oraz do odwiedzeń dzieci, uchylaniem się od płacenia alimentów.

Weryfikacja wszelkiego typu problemów dotyczących dzieci (wagarowanie, alkoholizm, narkotyki, ucieczki, wstępowanie do sekt, itp.)

Ustalenia majątkowe.

Poszukiwanie osób zaginionych, poszukiwanie spadkobierców.

Filiacja- udowadnianie pokrewieństwa.

W życiu prywatnym, jesteśmy zmuszeni stawiać czoła różnym problemom.

Chcesz odnaleźć
Rodzica, przyjaciela, spadkobiercę, oszusta, ‘osobę, która zniknęła z zasięgu wzroku, której nie można znaleźć, z którą nie mamy żadnego kontaktu, gdy ewentualni świadkowie również zniknęli’

Problemy małżeńskie
Ona/on wraca późno, porzuca rodzinę; problemy z płaceniem alimentów, opieką nad dziećmi, przemoc, alkohol, …

Twoje dzieci
Sekty, narkotyki, wymuszanie pieniędzy, opuszczanie szkoły, ucieczki z domu, …
Jeśli nie wiesz jak sobie poradzić z takimi problemami, …

Szukasz świadków
Wypadku, kradzieży, pożaru, … jeśli potrzebujesz precyzyjnych informacji przed wniesieniem skargi,…

Jesteś ofiarą konfliktów
Sąsiedzkich, wandalizmu, znęcania fizycznego, telefonicznego, fałszywych pogłosek, …

(C) 2009 Centralna Agencja Detektywistyczno Wywiadowcza w Jeleniej Górze            Created by LCDP
statystyka