Usługi dla firm:

Biznes

  • Ustalenia wiarygodności handlowej kontrahentów, zdobywanie informacji o zadłużeniu, oszustwach finansowych przed podpisaniem kontraktów biznesowych
  • Ustalenia majątku dłużnika
  • Zbieranie informacji ekonomicznych dotyczących osób fizycznych oraz prawnych
  • Zbieranie informacji mogących stanowić dowód w postępowaniu Sądowym
  • Sprawy dotyczące bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiącej tajemnicę handlową.
  • Wykrywanie nielegalnych podsłuchów, nadzwyczajny nadzór nad personelem
  • Sprawdzanie uczciwości przyszłych lub obecnych pracowników (weryfikacja informacji zawartych w CV, sprawdzanie autentyczności zwolnień lekarskich)
  • Infiltracja środowiska pracowników w przypadkach: nagłej utraty klientów, wywiadu gospodarczego, defraudacji czy też innych działań wewnętrznych ze szkodliwością dla firmy. Chodzi tu o wykrycie źródeł tego rodzaju dysfunkcji w firmach naszych klientów, o wykorzystanie przez nie, dostarczonych informacji do rozwiązywania lub zapobiegania takim problemom w przyszłości.
(C) 2009 Centralna Agencja Detektywistyczno Wywiadowcza w Jeleniej Górze            Created by LCDP
statystyka